You are currently viewing מאמר בנושא שחזור דיסק קשיח

מאמר בנושא שחזור דיסק קשיח

 

שחזור דיסק קשיח הוא תהליך המתבצע במעבדות לשחזור מידע. קיימים שני סוגים עקריים של תקלות הדורשות שחזור דיסק קשיח – לוגיים ופיזיים.שחזור לוגי משמעו איתור, תיקון והעתקה של מידע אשר נפגע כתוצאה מפעילות משתמש מכוונת או לא מכוונת. שחזור לוגי יכול להיות אחרי מקרה של "פרמוט" דיסק על ידי המשתמש, ודריסת המידע שהיתה לו , כגון החזרת חומר חדש לתוך הדיסק "המפורמט". כמו כן, נזק לוגי יכול להגרם לקבצים אשר שובשו כתוצאה מכתיבה לא נכונה של מערכת ההפעלה או בקר הדיסק.

מקרה אחר, הינו מחיקת מידע בכוונה או לא בכוונה ע"י המשתמש.
שחזור פיזי הוא תהליך בו מתבצע איתור, תיקון והעתקה של מידע כנפגע כתוצאה מכשל מכני, אלקטרוני, או מגנטי בדיסק הקשיח. תקלות שכיחות בדיסקים קשיחים הדורשות שחזור דיסק קשיח – תקלת אלקטרוניקה, תקלות ראשים, פגיעות בפלטות הנתונים, תקלה במערכת היצרן של הדיסק ועוד.

התפלגות תקלות שחזור דיסק קשיח בחברות לשחזור מידע – 50% נזקים לוגיים, 50% נזקים פיזיים. חברות שחזור מידע  יודעות לטפל בצורה מקצועית במקרי שחזור דיסק קשיח. כל סוגי התקלות בנושא שחזור דיסק קשיח מטופלות בצורה שונה. תקלות לוגיות מטופלות לרוב ע"י כלי תוכנה יחודיים המיוצרים בחברות המקצועיות לשחזור מידע. תקלות פיזיות מטופלות ע"י כלי חומרה ותוכנה יחודים.

באופן כללי, ישנן שלוש תקלות אופייניות העשויות להתרחש על גבי דיסקים קשיחים והן הבאות:

תקלות לוגיות – בהתרחש תקלה לוגית על גבי הדיסק הקשיח, אין למשתמש גישה למידע המאוחסן על הדיסק, עובדה הנגרמת בדרך כלל כתוצאה מטעויות אנוש כגון: התקנת תוכנת GHOSTעל גבי המחיצה או הדיסק הלא נכונים, פרמוט הדיסק הקשיח, וירוס שתקף את קבצי הדיסק הקשיח, מחיקת ספריה או קובץ מן הדיסק הקשיח או מחיקת ה – Partition Table.

 

תקלות במעגל האלקטרוני (PCB)– מדובר בתקלה הגורמת לקצר במעגל האלקטרוני של הדיסק הקשיח המונעת את תפקודו התקין של הדיסק כך שאין גישה למידע השמור עליו. מעבר לכך עשויות להיות תקלות על גבי ראש הקריאה של הדיסק.

 

תקלות ב HDA (Hard Disk Assembly – אלו הן תקלות המתרחשות במארז המתכתי של הדיסק הקשיח (הדיסקיות, המנוע וראשי הקריאה של הדיסק) אשר מכיל את המידע המגנטי המכונה גם Platters.

תיקון דיסק קשיח הוא הליך המצריך עבודה בתנאי מעבדה מקצועיים ונעשה על ידי מומחי חומרה ותוכנה המתמחים בשחזור של דיסקים קשיחים.

 

 

 

הליך השחזור, מורכב משלושה שלבים עיקריים והם:

איתור וזיהוי אופי התקלה – תחילה אנשי המעבדה ינסו לאתר ולזהות את אופי התקלה שאירעה על גבי הדיסק הקשיח, על מנת לדעת באילו פעולות שחזור מידע יש לנקוט.

בחירה באסטרטגיית שחזור – לאחר שמהנדסי המעבדה זיהו את אופי התקלה (לוגית או פיזית) הם יחלו בפירוק הדיסק ותיקון התקלות על גבי הדיסק הקשיח.

הצלת הנתונים והכנת גיבוי חלופי למידע הרגיש – בשלב השלישי, חברת המידע תמסור ללקוח את הדיסק הקשיח המתוקן וכן תדאג לספק לו אמצעי עליו מגובים הקבצים שנמחקו.

 

אנו ממליצים לכם להישמע לטיפים הבאים:

אל תעתיקו קבצים חדשים למחשב.

אל תבצעו פעולות כתיבה נוספות על גבי הדיסק הקשיח.

השתדלו שלא לגלוש באתרי אינטרנט מרגע התקלה.

אל תמחקו או תעתיקו שום קובץ על גבי הכונן שבו איבדתם נתונים חשובים.

כבו את המחשב.

אל תבצעו סריקה לשם מציאת שגיאות הקשיח בדיסק ואל תנסו לאחות את הדיסק הקשיח.

 

 

 

 

אנו במיחשוב אישי נדאג לחומר שלך ובידינו מומחי חומרה ותוכנה אשר יבצעו שחזור דיסק או שחזור קבצים אבודים במקרה הצורך ככה שלא תאבד את החומר היקר לך.

אנו משחזרים מידע מכל מדיה ומכל מערכת הפעלה:

משחזרים מידע מדיסקים קשיחים במימשקים המפורטים:

 • ATA (IDE, ATAPI, PATA)
 • SATA
 • SCSI

משחזרים מידע מכל מערכות ההפעלה כגון:

 • MS Windows
 • Linux
 • DOS
 • OS2
 • Novell
 • UnixWare
 • Apple MAC
 • Unix variants as Sun Solaris, SCO, Xenix)

משחזרים מידע ללא תלות בסוג המדיה:

 • דיסק קשיח
 • דיסקט
 • תקליטור
 • קלטת גיבוי
 • כרטיסי זכרון של מצלמות דיגיטליות
 • זכרון נדיף, דיסק און קי (DISK ON KEY)

משחזרים ממערכים מרובי דיסקים בתצורות

 • RAID
 • SAN
 • NAS

ובכל הנסיבות:
שחזור מידע עקב מחיקת המידע או דריסתו
בעיות פיזיות בדיסקים
בעיות לוגיות בדיסקים
חדירת וירוסים
בעקבות התקנת תוכנה
בנוסף, אנו מעניקים גם שירותי שחזור מידע לאחר, לא עלינו, אסונות טבע כגון: שריפה, הצפה, שיטפון וכו'.